Loading Auctions

← Alle veilings

Northam

Northam

Ons hou elke Vrydag van die week ‘n kommersiële veiling in Northam. Hou ook ‘n oog op die veilingskalender vir spesiale veilings by hierdie veilingspunt.

Inligting vir Verkopers en Kopers

h

Spesifieke reëlings relevant vir verkopers:

Reëlings vir ‘n veiling begin met ‘n besoek aan die verkoper om die beeste wat vir veiling beskikbaar gestel sal word, te besigtig. Vervoer word beskikbaar gestel waar nodig om te verseker dat lewende hawe veilig by die veiling uitkom. ‘n Aanduiding van die prys per kg. word ook in hierdie stadium met die verkoper bespreek.

 • Alle beeste moet by aankoms by die veilingslokaal gebrandmerk word, behalwe gespeende kalwers.
 • Alle vee moet in stygende volgorde van 1 tot die laaste nommer gelaai word.
 • Beeste word in hierdie volgorde in die veiling in gebring. Verkopers moet volledige besonderhede verskaf op die groen vorm wat deur die afslaers verskaf word.
Spesifieke reëlings relevant vir kopers:

Kopers sal gekontak word die dag voor die veiling. Kopers word inligting verskaf oor die aantal en rasse van diere op die veiling vir ‘n bepaalde dag.

 • Alle kopers moet voor die aanvang van die veiling geregistreer word om vee op ‘n veiling te kan koop.
 • ‘n Kopersnommer sal aan alle geregistreerde kopers toegeken word.
 • Registrasie vind plaas ‘n halfuur voor aanvang van die veiling by die veilingskantoor van die betrokke veiling.
Inligting wat betrekking het op veilingverrigtinge op die dag:

 • Beeste sal geweeg word en die veiling in stygende volgorde binnekom.
 • Beeste word dan aan die hoogste bieër opgeveil.
 • Bieërs moet hulle kopersnommer (kaart) oplig om op ‘n aanbod te maak op ‘n spesifieke lot lewende hawe. Die betrokke lot sal dan volgens die alfabet gemerk word. Die lotnommer word dan in die register aangedui.
 • Na afloop van die veiling word alle inligting in die register aan die betrokke veilingkantoor voorgelê vir finalisering.
 • Verkopers het die keuse om per tjek of per internet oorplasing (EFT) betaal te word. Alle betalings aan verkopers word gefinaliseer deur hoofkantoor die dag na die veiling.
 • Alle kopers moet persoonlik die betaling vir hul aankope by die veilingskantoor finaliseer.
 • Kopers sal slegs toegelaat word om gekoopte vee te laai vir vervoer na afloop van die veiling.

Kontakte vir hierdie veiling

h

Ockie Goosen

Cell: 082 808 2479

Org Pistorius

Cell: 083 417 2376

Spesiale Veilings

h

Kontak ons!

h

Het u enige navrae? Voltooi die onderstaande vorm om in verbinding te tree.

4 + 5 =

Vind ons

h

 • There were no results found.